Wat biedt Stimular aan overheden?

Stimular zet samen met overheden stappen op de weg naar een klimaatneutrale en circulaire toekomst. Onze expertise heeft twee invalshoeken. Ten eerste bieden we ondersteuning bij het klimaatneutraal en circulair maken van jouw eigen overheidsorganisatie. Ten tweede bieden we instrumenten en werkwijzen aan waarmee je lokale bedrijven en organisaties aanzet om te werken aan een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

Onderscheidend ten opzichte van andere bureaus is dat we bij voorkeur zowel gebouwen als vervoer meenemen in onze aanpak.

De visie van Stimular is dat je lokale bedrijven en organisaties bereikt via drie sporen die elkaar versterken:
  • stimuleren en faciliteren van bedrijven en organisaties
  • inzetten van jouw rol als opdrachtgever (duurzaam inkopen)
  • meer halen uit de handhavingsbezoeken aan bedrijven 
Hieronder staan per spoor voorbeelden van projecten die we bij overheden hebben uitgevoerd. Ook ontwikkelen we graag nieuwe werkwijzen of instrumenten met u. Heb je vragen of interesse in samenwerking, mail of bel ons dan (010 - 238 28 28).


Eigen overheidsorganisatie klimaatneutraal maken

Ondersteuning duurzame bedrijfsvoering, klimaatneutrale organisatie
Individuele ondersteuning bij het werken aan een klimaatneutrale organisatie, energiescans, bewustwording bij medewerkers en externe communicatie.

Bedrijven stimuleren: klimaatbewust ondernemen, circulaire economie

Inzetten rol van opdrachtgever / duurzaam inkopen

Meer halen uit handhaving van bedrijven

Overig

Meer informatie?

Heb je vragen of interesse in samenwerking, mail of bel ons dan (010 - 238 28 28).