Onze duurzaamheid

Voor het vijfde jaar op rij heeft Stimular een duurzaamheidsverslag geschreven voor de eigen organisatie. We zijn blij dat de CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering weer is gedaald. In het verslag laten we onze vorderingen zien aan de hand van kleurrijke grafieken uit de Milieubarometer en MVO-balans.

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. We hebben een ISO 26000 zelfverklaring met een bijbehorende onderbouwing. Stimular wil met haar duurzaamheidsverslag laten zien dat een beknopt en pakkend duurzaamheidsverslag, naar de geest van GRI en ISO 26000, mogelijk is voor middel- en kleinbedrijf.

Ons duurzaamheidsverslag

Lees ons duurzaamheidsverslag 2016 op deze website. U vindt de hoofdstukken in het menu links. Hierin beschrijven we onze duurzaamheidsprestaties van het jaar 2016, onderbouwd met prestatiescores in de periode 2011-2016.

We maken om het jaar een gedrukt duurzaamheidsverslag. In het tussenliggende jaar doen we verslag op onze website. Hiermee sparen we tijd, kosten en papier. Het gedrukte verslag over 2015 kunt u downloaden [PDF, 3 MB].

Onze duurzaamheidsverklaring

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen!
Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsmissie en strategie.

De medewerkers van Stimular hebben gezamenlijk de themaís met de grootste impact op duurzaamheid vastgesteld:
1. Werken aan onze missie
2. Duurzame bedrijfsvoering
3. Gemotiveerde medewerkers
4. Maatschappelijke inzet
5. Economische prestatie

De grootste impact op duurzaamheid (in positieve zin) hebben wij als wij erin slagen om middelgrote en kleine bedrijven duurzamer te laten werken. Daarom is het overdragen van kennis en instrumenten aan ondernemers en managers onze topprioriteit. De impact van onze eigen bedrijfsvoering op duurzaamheid is veel kleiner en komt daarom in onze duurzame strategie op de tweede plaats.

Ons streven is om onze duurzaamheidsprestatie continu te verbeteren. Dit streven hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidsdoelen. We monitoren onze voortgang ten opzichte van deze doelen met de MVO-balans.

Als u ideeŽn of suggesties heeft voor ons duurzaamheidsbeleid dan horen wij het graag. Wij werken graag samen met u aan duurzaamheid!

Directie en medewerkers van Stichting Stimular