Actueel

Speerpunten voor verduurzaming in de keten van Verstegen in kaart

maart 2019

Stimular heeft een scope 3 CO2-analyse bij Verstegen Spices & Sauces uitgevoerd. Hiermee heeft Verstegen nu inzicht in de belangrijkste emissies die ontstaan bij de ketenpartners; van toeleveranciers tot eindgebruikers en afvalinzamelaars. Een mooie stap in het duurzaamheidsbeleid van Verstegen, want, met de Milieubarometer had de in Rotterdam gevestigde fabrikant van specerijen en sauzen al diverse jaren een goed beeld van de emissies van haar eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2). In 2017 bedroeg deze 3.475 ton CO2. Het huidige onderzoek laat zien dat de scope 3 emissies in totaal ongeveer 30 kiloton bedragen; een factor 10 keer zo groot als de scope 1 en 2 emissies van Verstegen.

Van de 15 onderscheiden scope 3 categorieŽn (zie figuur 2 voor een totaaloverzicht) zijn de meest relevante gekwantificeerd in CO2-emissies. De grootste bijdrage ontstaat als gevolg van het transport en de productie van de ingekochte ingrediŽnten (85%). 13% wordt veroorzaakt door de productie, transport en end-of-life verwerking van de ingekochte verpakkingsmaterialen. Het onderzoek sluit af met een zestal gerichte kansen waar Verstegen emissies in de keten kan reduceren. Hiermee kan naar verwachting ongeveer 30% op de scope 3 emissies worden bespaard.


Figuur 1: Overzicht belangrijkste resultaten scope 3 analyse Verstegen. Totaal: 30 kiloton CO2.

Achtergrond scope 3 analyse
Bij het opstellen van scope 3 analyses maakt Stimular gebruik van het internationale Greenhouse Gas Protocol (GHG). Dit internationale protocol schrijft voor hoe broeikasgassen gerapporteerd dienen te worden. Deze methodiek voldoet tevens aan de eisen van een scope 3 analyse voor de CO2-Prestatieladder.

Lees op duurzaamMKB.nl meer over een scope 3 analyse. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een scope 3 analyse kun je contact opnemen met Carmen van den Berg, telefoon 010 - 238 28 34.


Figuur 2: Overzicht van scopes en emissies in de keten van een bedrijf (bron: Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)).