Actueel

Stimular berekent CO2-reductie van een nieuw te bouwen biovergister

januari 2019

Stichting Stimular heeft voor Engie de verwachte CO2-reductie van een nieuw te bouwen biovergister berekend. Deze bedraagt 45.000 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met de bouw van 19 windmolens op land (2,3 MW) of 270.000 m2 zonnepanelen.

In korte tijd werden de benodigde gegevens verzameld en doorgerekend. Ook zijn de onzekerheden in de aannames bepaald, waaruit een onzekerheidsmarge van 25% naar boven kwam. Tot slot heeft Stimular inhoudelijke voorstellen gedaan om de opbrengst van de installatie nog verder te verhogen. Als al deze voorstellen worden meegenomen, stijgen de jaarlijkse CO2-baten van de installatie met maar liefst 50%.

In een biovergister wordt mest gemengd met reststoffen uit de industrie onder zuurstofloze omstandigheden vergist. De mest komt voornamelijk van varkens en de reststoffen zijn onder andere bermmaaisel, uienschillen en supermarktafval. In de vergister ontstaat ongeveer 15 miljoen m3 biogas per jaar, dat vervolgens wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit, waarna het op het gasnet gezet wordt. Als nevenproducten ontstaan CO2 (dat wordt afgevangen en geleverd aan de tuinbouw of industrie), drie verschillende fracties met nutrienten (een dikke fractie mest, een indampconcentraat en ammoniumsulfaat), die in de landbouw toegepast worden en tot slot zoet water.
Bekijk het hele rapport.

Voor meer informatie: Marc Herberigs of Carmen van den Berg, Stimular, 010-238 28 28.