Actueel

Stimular analyseert de ketenemissies van Verstegen

september 2018

Stimular gaat de indirecte CO2-emissies van Verstegen Spices & Sauces in kaart brengen en analyseren. Dit betreft de emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, maar die voortkomen uit bronnen die beheerd worden door andere ketenpartners. Denk aan emissies als gevolg van de productie van ingekochte materialen, of emissies die ontstaan bij de afvalverwerking van het product. De resultaten van de scope 3 analyse stellen Verstegen in staat om speerpunten te benoemen voor de verduurzaming van de keten.

Verstegen Spices & Sauces is producent en leverancier van o.a. kruiden(mixen), specerijen, sauzen, marinades en grondstoffen. Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde in het bedrijf, Verstegen heeft dan ook al verschillende maatregelen genomen om de impact op het milieu te reduceren. Onder andere met behulp van de Milieubarometer heeft Verstegen een goed beeld van de directe emissies van de bedrijfsvoering (scope 1 en scope 2). Met de huidige opdracht wil Verstegen nu ook de overige indirecte emissies in de keten (scope 3) in kaart brengen, zodat het bedrijf een beeld krijgt van de totale emissie-impact als gevolg van haar activiteiten.

De resultaten van de scope 3 analyse stellen Verstegen in staat om speerpunten te benoemen voor de verduurzaming van de keten. Ondanks dat scope 3 emissies moeilijker be´nvloedbaar zijn, omdat de bronnen beheerd worden door ketenpartners, kan een bedrijf hier toch zijn verantwoordelijkheid in nemen. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ketenpartners en samen op zoek te gaan naar duurzamere alternatieven, of door duurzamere ketenpartners te kiezen. Scope 3 emissies zijn vaak vele malen groter dan de scope 1 en 2 emissies. Door hier maatregelen te nemen, kan een bedrijf de emissies in de totale levenscyclus van haar producten flink verduurzamen.

Scope 3 analyses

Bij het opstellen van scope 3 analyses maakt Stimular gebruik van het internationale Greenhouse Gas Protocol (GHG). Dit internationale protocol schrijft voor hoe broeikasgassen gerapporteerd dienen te worden. De methodiek van ketenanalyses van Stimular voldoet aan de eisen van scope 3 analyses voor niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder.

Lees op duurzaamMKB.nl meer over de scope 3 analyse. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een scope 3 analyse kun jij contact opnemen met Marc Herberigs, telefoon 010 - 238 28 26

Figuur 1: Overzicht van scopes en emissies in de keten van een bedrijf (bron: Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)).