Actueel

Onderzoek Van Afval Naar Grondstof (VANG) gepubliceerd

februari 2017

Stimular voerde in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek uit naar kansen voor reductie van restafval in de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector). Voor negen sectoren onderzochten we de samenstelling van het bedrijfsafval, de mate van afvalscheiding, en kansen en knelpunten om de hoeveelheid restafval terug te dringen. De resultaten zijn samengevat in negen sectorrapporten en een overkoepelend rapport.