Actueel

Milieubarometer weer up-to-date met erkende energiemaatregelen

maart 2018

Er zijn zeven nieuwe lijsten met erkende maatregelen voor energiebesparing. Het totaal aantal beschikbare lijsten komt hiermee op 19. In de Milieubarometer kunnen gebruikers deze lijsten raadplegen en bijhouden in hoeverre ze voldoen aan de erkende maatregelen. Vervolgens kunnen ze in de Milieubarometer ook meer ambitieuze maatregelen beoordelen, zodat ze vanuit het wettelijk minimum verder kunnen werken richting klimaatneutraal. Bedrijven in 60 gemeentes kunnen gratis met de Milieubarometer aan de slag en zo effectief werken aan energiebesparing.

Sinds december 2015 zijn er voor diverse branches lijsten met erkende maatregelen voor energiebesparing. De ‘erkende maatregelen’ zijn de besparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Een bedrijf dat die maatregelen toepast voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Deze maatregelselectie maakt het voor ondernemers makkelijker om energie en kosten te besparen. Op 1 januari 2018 zijn lijsten voor de volgende bedrijfstakken toegevoegd: drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel.

De erkende maatregelen zijn opgenomen in de Milieubarometer en zijn herkenbaar aan het rijkssymbooltje. De maatregelen kunnen per vestiging beoordeeld worden. Met een druk op de knop wordt daarna een PDF-rapport gemaakt dat laat zien welke maatregelen zijn gedaan of nog genomen moeten worden. Dit is de basis van een energiebesparingsplan. De overheid zal de komende jaren meer energiecontroles gaan uitvoeren en bedrijven en instellingen vragen of ze aan de erkende maatregelen voldoen.

Behalve technische maatregelen is doelmatig beheer en onderhoud (DBO) belangrijk om te besparen wat mogelijk is met de energiezuinige technieken. Daarom heeft de overheid bij de erkende maatregelen aangegeven welk onderhoud en beheer nodig is, de zogenaamde DBO-maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld over het goed afstellen van installaties. Toezichthouders zullen de mate van DBO / good housekeeping betrekken bij het beoordelen van de erkende maatregelen. Ook doelmatig beheer en onderhoud is in de Milieubarometer opgenomen.

De maatregelenlijsten in de Milieubarometer bevatten meer dan de erkende maatregelen. Denk aan meer ambitieuze gebouwgebonden maatregelen om een gebouw klimaatneutraal te maken. En maatregelen om vervoer te verduurzamen of aan afvalpreventie en –scheiding te werken. Al deze maatregelen zullen nodig zijn om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een organisatie eenvoudig en snel zichtbaar. Gebruik van de Milieubarometer stimuleert te werken aan verbetering van de milieuprestaties, energiebesparing en besparing van gerelateerde kosten. In ruim 60 gemeenten kunnen verenigingen, organisaties en bedrijven kosteloos een nulmeting maken met de Milieubarometer.