Actueel

Materialenscan van Stimular geeft inzicht in grondstoffengebruik

maart 2018

grondstoffencyclusStimular ontwikkelt de Materialenscan voor het in beeld brengen van grondstoffen- en afvalstromen in de bedrijfsvoering en de keten. Deze scan geeft inzicht in kansen voor het verlagen van de milieu-impact en het sluiten van materiaalkringlopen.

De thema’s grondstoffen en circulaire economie staan bovenaan de agenda. We moeten minder grondstoffen gebruiken en kringlopen gaan sluiten, om verspilling van grondstoffen en uitputting van de aarde te voorkomen. De doelen in het Grondstoffenakkoord en de Transitie-agenda’s zijn ambitieus.

Om bedrijven te helpen deze doelen te vertalen in acties, ontwikkelt Stimular de Materialenscan, en voert deze nu uit voor ENGIE Services Nederland. ENGIE gebruikt veel producten en materialen voor installatie- en onderhoudswerk bij klanten. Stimular brengt in de Materialenscan de gebruikte materialen in kaart en geeft advies over vragen die ENGIE kan stellen aan leveranciers om duurzaam en circulair materiaalgebruik te bevorderen.  

Meer lezen en contact

Heb je interesse in een Materialenscan? Neem contact op met Willemien Troelstra, tel. 010 238 28 28.

Stimular werkt met diverse partijen aan de transitie naar een circulaire economie. Zo schreven we het Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven, in opdracht van Bouwend Nederland.