Actueel

LCA van damwand van gerecycled PVC

november 2017

Stimular heeft een levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt van de ProLock damwand van gerecycled PVC, in opdracht van Profextru Productie BV. Het resultaat van de LCA is een milieuprofiel van de damwand, dat opgenomen wordt in de Nationale Milieudatabase en in DuboCalc. Opdrachtgevers kunnen nu de milieu-impact van ProLock vergelijken met andere damwanden.

Henry Hoekman van Profextru: “We zijn heel tevreden over de samenwerking met Stimular en het resultaat van de LCA. We hebben nu een duidelijk verhaal naar opdrachtgevers die vragen om een onderbouwing van de duurzaamheid van ons product."

Het Hardenbergse bedrijf Profextru Productie BV is producent van ProLock schermen, die worden gemaakt van gerecycled PVC. De schermen worden onder andere toegepast als beschoeiingen, damwanden en kwelschermen. Stichting Stimular heeft vorig jaar een LCA-quickscan van de ProLock damwand uitgevoerd. Daaruit bleek dat ProLock een lage milieu-impact heeft vergeleken met andere materialen.

Dat was voor Profextru aanleiding om de damwand te laten opnemen in de Nationale Milieudatabase, zodat opdrachtgevers het product kunnen vinden en in DuboCalc kunnen vergelijken met andere damwanden. Stimular heeft de LCA-quickscan uitgebreid tot een volledige LCA conform de SBK-Bepalingsmethode. Het LCA-rapport is onafhankelijk getoetst en goedgekeurd door een extern LCA-bureau.

De ProLock damwand is opgenomen in de update (release) van de Nationale Milieudatabase in november. Op de website www.prolock.nl is meer informatie te vinden.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Bij de ontwikkeling van bouwwerken en infrastructuur wordt steeds vaker gekozen voor materialen en grondstoffen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat maken daarbij gebruik van Dubocalc en de Nationale Milieudatabase, waarin milieu-informatie over producten en materialen is opgenomen. Dit is gebaseerd op de LCA-methodiek, waarmee de milieueffecten van een product in kaart worden gebracht over de gehele levenscyclus, vanaf de winning van grondstoffen en de productie tot en met de toepassing in een werk.

Meer weten?

Lees wat Stimular voor jou kan betekenen:

Contact: Marlies Peschier, tel. 010 238 28 28.