Actueel

EED-audits helpen gemeente Bergen op Zoom bij keuzes huisvesting

november 2017

Stimular maakte enkele gebouw-audits en de vervoersaudit voor de Gemeente Bergen op Zoom. Tijdens de audits leidde Stimular de medewerkers van de afdeling facilitair op om de energie-onderzoeken ook zelf uit te kunnen voeren. De gemeente kan nu aan de slag met het maken van de audits van de overige gemeentelijke panden. Daarmee voldoet de gemeente aan de Energie Efficiency Richtlijn (EED). Ook worden de resultaten van de audits meegenomen in MJOP’s (meerjarenonderhoudsplannen) en inkoopeisen. De gemeente maakt dankzij de onderzoeken makkelijker keuzes voor nieuwe installaties en voertuigen die op de lange termijn leiden tot een klimaatneutrale organisatie.

Carl Samuels, Gemeente Bergen op Zoom: “Stimular zorgt voor een korte doorlooptijd en resultaatgerichte aanpak. Hiermee lopen we voorop als gemeente en kunnen we anderen aanspreken op hun verplichtingen.”

Wilt u ook ondersteuning bij voldoen aan de EED met een doorkijk naar klimaatneutraal?
Lees meer over onze aanpak of neem contact op met Stefan Romijn, 010 - 238 28 27.