Actueel

Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorgsector

mei 2018

Op 17 april jl. werd het Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorgsector gepresenteerd. Het draaiboek is een naslagwerk voor zorginstellingen over hoe om te gaan met afvalstromen. Stichting Stimular schreef het in samenwerking met de werkgroep Grondstoffen van Milieuplatform Zorgsector (MPZ).

Het draaiboek is als volgt opgebouwd:

  • Als start wordt het kader geschetst, namelijk de circulaire economie.
  • De aanpak op de werkvloer begint bij het voldoen aan de wetgeving.
  • Vervolgens wordt toegelicht hoe een systeem voor afval scheiden kan worden opgezet en/of verbeterd.
  • Daarna worden grondstofefficiŽntie, afvalpreventie en duurzaam inkopen behandeld.
  • De kern van het draaiboek bevat praktische maatregelen voor ziekenhuizen en voor care, gecategoriseerd per afdeling/proces.
  • De bijlagen bevatten inspirerende voorbeelden van instellingen.
Het naslagwerk werd mogelijk gemaakt dankzij een financiŽle bijdrage van het RWS Vang-Buitenhuis programma. Het doel is om jaarlijks nieuwe kennis en ervaring aan het draaiboek toe te voegen en het zo actueel te houden.

Pieter Tramper van de MPZ werkgroep Grondstoffen reikt het
eerste Draaiboek uit aan Marijke Prins van het ministerie van VWS

Heeft u ook interesse in een draaiboek circulair voor uw bedrijf of sector? Neem dan contact op met Anouk Schrauwen, 010 Ė 238 28 29.