Actueel

Branchegemiddeldes voor zorglocaties vernieuwd

maart 2019

Regelmatig construeert Stimular nieuwe cijfers voor de branches. Deze branchegemiddelden laten zien wat de gemiddelde milieubelasting is van een bepaalde soort bedrijf of instelling. Omdat steeds meer zorginstellingen de Milieubarometer gebruiken ten behoeve van de Milieuthermometer konden we de benchmark voor zorglocaties (verzorgings- en verpleeghuizen) vernieuwen. De vernieuwde cijfers laten zien dat elektriciteit en brandstof zorgen voor 85% van de milieubelasting (zie ook figuur). Deze resultaten zijn ook terug te zien in de tool van de Milieubarometer, zodat instellingen hun eigen grafiek kunnen vergelijken met een gemiddelde zorg- of verpleeginstelling.

De update is gebaseerd op 28 barometers van verpleeg- en verzorgingshuizen in de ouderenzorg. We streven ernaar om eind 2019 ook benchmarks op te stellen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).


Meer informatie over dit branchegemiddelde: Carmen van den Berg (tel. 010 - 238 28 34).