Actueel

Branchegemiddelde voor hotels

april 2018

Grote verschillen in milieucijfers hotels

Hotels is de 20ste branche waarvoor Stichting Stimular een benchmark heeft gemaakt. Uit de benchmark hotels van de Milieubarometer blijkt dat een zuinig hotel wel een factor zes minder gebouwgebonden energie per gastnacht verbruikt dan een onzuinig hotel. Onder gebouwgebonden energie vallen elektriciteit, brandstof en warmte.

Opvallend is dat een hotelgast ruim het dubbele aan elektriciteit gebruikt in vergelijking met thuis. Gelukkig liggen er achter het gemiddelde hotel in werkelijkheid grote verschillen. In een zuinig duurzaam hotel is het elektriciteitsverbruik slechts 5 kWh per gastnacht terwijl de uitschieter binnen het onderzoek 26 kWh per gastnacht verbruikt.
De berekening: Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per hotelgast is volgens de Milieubarometer namelijk 16 kWh per nacht ofwel 4.380 kWh per jaar (o.b.v. gemiddelde bezettingsgraad van 75%) terwijl een éénpersoonshuishouden volgens het NIBUD 1.925 kWh per jaar verbruikt.

Met de Milieubarometer worden ook andere milieuthema’s zoals waterverbruik en afval gemonitord. Een hotelgast blijkt gemiddeld 220 liter drinkwater per nacht te gebruiken waarbij de range, van 23 tot 300 liter, weer erg groot is. Verder scheidt een hotel tegenwoordig gemiddeld 50% van het afval.

Hotelgebouwen laten de volgende verhouding in milieubelasting zien:

Bijna de helft van de gemiddelde milieubelasting is toe te rekenen aan elektriciteit en één derde aan verwarming. Bedrijfsafval, water en woon-werkverkeer hebben een kleiner aandeel.

De volledige kengetallen van de benchmark van ruim 20 hotels van 5 sterren tot hostel zijn gepubliceerd op www.milieubarometer.nl. Hotels die de Milieubarometer invullen kunnen hun uitkomsten vergelijken met branchegemiddelden waardoor in één oogopslag duidelijk wordt waar de meeste milieuwinst is te behalen.

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor van Stichting Stimular die de milieukosten, milieuprestaties en de CO2-footprint van een organisatie eenvoudig en snel zichtbaar maakt. In veel gemeenten kunnen bedrijven gratis een nulmeting met de Milieubarometer uitvoeren.


Meer informatie over dit branchegemiddelde en/of andere Milieubarometer-branchegemiddelden: Willemien Troelstra (tel. 010 - 238 28 24).